TWEESTAPSVERIFICATIE

Tweestapsverificatie is uitgeschakeld

Voor extra beveiliging kunt u tweestapsverificatie (2FA) inschakelen. Braziliex gebruikt Google Authenticator voor 2FA.

Als u 2FA wilt gebruiken, scant u de QR-code naar rechts in de Google Authenticator-app op uw telefoon of voert u de 32-cijferige sleutel in die wordt weergegeven onder QR-code. Voer de zescijferige code in die wordt geleverd door de Google Authenticator-app en uw wachtwoord hieronder en klik vervolgens op "2FA inschakelen".

Inloggen:
Wachtwoord:
Wachtwoord of code is incorrect
Code:
Wachtwoord of code is incorrect
Schrijf een kopie van uw 32-cijferige sleutel op en bewaar het op een veilige plaats voordat u 2FA inschakelt. Als uwe telefoon kwijtraakt, wordt gestolen of wordt gewist, u hebt deze sleutel nodig om terug op uw account te kunnen inloggen!

2FA INSCHAKELEN 2FA UITSCHAKELEN


32-cijferige sleutel:

Back-up van uw herstelsleutel afdrukken.

OPMERKING: Deze code verandert elke keer dat u 2FA inschakelt. als u 2FA uitschakelt, is deze code niet langer geldig